Oberoende granskning av svenska myndigheter och företag.

Vi samlar in och analyserar data med stöd av offentlighetsprincipen i syfte att uppmärksamma orättvisor och korruption i Sverige.

Vad är korruption?

Korruption är enligt Världsbankens arbetsdefinition missbruk av offentlig makt för privat vinning. Det är ett slags politisk brottslighet, och när den förekommer på statlig nivå och organiserat, statsorganiserad brottslighet, som typiskt förknippas med, men inte är begränsat till, mutor, utpressning och politiska konspirationer med vilka gärningsmannen, som har offentlig makt, bedrar allmänheten.

Källa: Wikipedia

Hur ser omvärlden på Sverige?

Läs årets sammanställning av Transparency International som rankar världens länder efter upplevd korruption.